Przestrzeń

Nowe pomysły potrzebują starych murów.

Więcej niż tylko miejsce pracy.